Tønder Budo kai
Tønder Budo kai
Home | Profile | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Jiu Jitsu
 Blandet
 Referat fra generalforsamlingen 2023

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is OFF

 
   

T O P I C    R E V I E W
Holger Posted - 30 March 2023 : 20:41:56
Referat af generalforsamling Tønder Budo Kai, 29. Marts 2023

Dagsorden:
1. Valg a dirigent ( BIJ)
Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt 14 dage før og er sket via Holdsport.

Indkomne forslag skal være afleveret 2 dage før. (Ingen indkomne forslag)

2. Formandens beretning:
Tønder Judo og Karate Klub opstod år 1975 med judo og karate på programmet.
I 1985 kom jiu jitsu til og klubben ændrede navn til Tønder Budo Kai. Karate trådte
efterfølgende ud.
Klubbens to seniorer har været med siden 1985, hvor Carsten tog initiativ til
opstart af Jiu Jitsu i Tønder Kommune i daværende Holmeskolens Gymnastiksal.
Der var tale om et voksenhold med Carsten som den stabile kerne, træner og igangsætter.
De øvrige voksne deltog “on/off” pga. uddannelse, familiedannelse (børn), karriere osv.
Disse forhold førte i juni 2022 til, at Carsten modtog Tønder Kommunes Forenings- og
Lederpris.
Siden er der kommet et børne- og ungdomshold til og der er idag 9 børn og 19
voksne tilmeldt.
Klubbens succes hviler helt og holdent på trænernes store, frivillige indsats indsats, hvilket
alle nyder godt af.
Lokalemæssigt har klubben ført en meget omskiftelig tilværelse. Vi har siden 2021 søgt og
arbejdet på at får udskiftet loftslokalet i Tønder Sport- og Fritidscenter med et større og
mere tidssvarende. Det er nu lykkedes og i starten af indeværende år er vi rykket
nedenunder ved squashbanerne. Der er nu ikke længere pladsbegrænsninger på
medlemsoptag og afholdelse af fællestræninger og indeklimaet er væsentligt forebedret.
Det var planlagt, at Tønder Budo Kai skulle være vært for den landsdækkende sommerlejr
for Jiu Jitsu i Tønder slut juni 2022. Lejren måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger.
Højst sandsynligt, fordi Coronaen først blev afblæst i februar 22.
Istedet er sommerlejren planlagt til afholdelse i Tønder i sommeren 2023.

3. Beretning ved kasserer. (Godkendt)

4. Indkomne forslag. (Ingen)

5. Valg. (Formand BIJ lige år, kasserer CPA ulige år, bestyrelsesmedlemmer Jytte/Chris/Mogens,
suppleant Ditte - hvert år, revisorer Kirsten/Per hvert år. Tenella Watkin indtræder i bestyrelsen i
stedet for Chris. Alle øvrige fortsætter/genvalgt!

6. Eventuelt.

Ref. BIJ

Tønder Budo kai © Tønder Budo kai Go To Top Of Page
siden blev genereret på 0.03 sekunder. Snitz Forums 2000