Tønder Budo kai
Tønder Budo kai
Home | Profile | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Jiu Jitsu
 Blandet
 Referat fra generalforsamlingen 2017

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is OFF

 
   

T O P I C    R E V I E W
Holger Posted - 10 April 2017 : 21:19:38
Generalforsamling Tønder Budokai 29.03.2017

Tilstede: Martin, Tenella, Jytte, Rie, Birger, Mikkel, Kirsten, Pia, Lars, Daniel, Emil, Ditte, Katrine, John

1) Valg af dirigent. Lars er valgt

2) Beretning ved formand:
Martin er igen i gang med en uddannelse som gør at han ikke har været meget til træning og dermed ikke haft fingeren på pulsen i klubben. Han fremhæver dog at det er godt at se så mange på voksenholdet og at vi må se hvad vi kan gøre for at få nogle
flere på børneholdet.

3) Beretning ved kasserer:
Da Carsten ikke var tilstede, overtog Birger gennemgang af regnskabet. Regnskabet blev gennemset af medlemmerne og der var ingen spørgsmål der ikke kunne afklares.

4) Indkommende forslag:
- Bøde når man udebliver/afmelder for sent. – vi blev enige om at folk må blive bedre til at stramme op og ikke melde afbud i sidste øjeblik. Dermed ingen bøde.

Paintball:
- Forslaget om et paintball arrangement i nærmeste fremtid blev taget godt imod. Mikkel undersøger to mulige datoer i paintball Deluxe. Pris egenbetaling ca. 350kr.

5) På valg er:
Kasserer:
Carsten Andersen genvalgt

Bestyrelse:
Henrik Pedersen ej genvalgt

Tenella Watkin genvalgt
John G. Lauridsen genvalgt

Lars Kofod Leidecker valgt
Suppleant:
Claus Rasmussen ej genvalgt
Allan Nielsen ej genvalgt
Kirsten Stigsen valgt

Revisor:
Per genvalgt
Birger genvalgt

6) Eventuelt:

Mikkel foreslår at klubben deltager i et arrangement på grundskolen den 2 juni 2017 for at reklamere for børnene om sporten og se om vi kan få flere børn på børneholdet.
Der er flere der gerne vil hjælpe med dette.
Tovholder: Mikkel

Tenella ønsker at hjælpe til ved efterskolernes dag hvis, skolerne forespørger på dette igen.

John efterspørger flere deltager på diverse lejre uden for vores lokale klub, som fx basiskast mm.

Tønder Budo kai © Tønder Budo kai Go To Top Of Page
siden blev genereret på 0.04 sekunder. Snitz Forums 2000